REGULAMIN PIŁKARSKIEGO TURNIEJU OLDBOJÓW POD PATRONATEM STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO

 1. MIEJSCE I TERMIN
  1. Kompleks sportowy Orlik, 05-806 Sokołów, ul. Wspólnoty Wiejskiej 1
  2. Turniej jest organizowany w dniu 29 maja od godziny 10:00 do godziny 17:00.
 2. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem Turnieju jest Stowarzyszenie RES, NIP 534 263 31 59, z siedzibą w Michałowicach, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonym przez Starostę Pruszkowskiego pod numerem 59,  zwane dalej Organizatorem.
 3. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. W turnieju może wziąć udział drużyna składająca się z minimum 6 graczy (5 + bramkarz) a maksymalnie 10 graczy
  2. W turnieju mogą brać udział jedynie drużyny zgłoszone zgodnie z postanowieniami Regulaminu Turnieju.
  3. W turnieju mogą brać udział jedynie drużyny reprezentujące gminę z terenu powiatu pruszkowskiego.
  4. W turnieju mogą brać udział jedynie drużyny w skład których wchodzą zawodnicy w wieku 35+ (urodzeni w roku 1986 lub wcześniej)
 4. ZGŁASZANIE DO TURNIEJU
  1. Liczba drużyn uczestniczących w turnieju to 10. O zakwalifikowaniu się do turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń
  2. W celu zgłoszenia drużyny do Turnieju należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.turniej.stowarzyszenieres.pl
  3. Aby zgłosić drużynę do turnieju osoba zgłaszająca musi podać:
   • Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
   • Adres e-mail i numer telefonu osoby zgłaszającej
   • Nazwę drużyny
   • Gminę z powiatu pruszkowskiego którą reprezentować będzie drużyna
  4. Zgłoszenie drużyny do turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
  5. Najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie Turnieju osoba, która zgłosiła drużynę jest zobowiązana do przekazania do Organizatora na adres e-mail turniej@stowarzyszenieres.pl imiennej listy zawodników reprezentujących daną drużynę. Lista zawodników do uzupełnienia zostanie dostarczona przez Organizatora na wskazany w procesie zgłoszenia drużyny adres e-mail.
 5. SYSTEM ROZGRYWEK
  1. W turnieju uczestniczy 10 zespołów podzielonych na 2 grupy, w których rozgrywane są mecze systemem każdy z każdym. Dwie pierwsze drużyny awansują do półfinałów.
  2. Na ok tydzień przed rozpoczęciem turnieju po stronie Organizatora nastąpi losowanie numerów drużyn i przydział do grup. Drużyny które wylosują numery 1-5 zostaną przypisane do grupy A. Drużyny z numerami 6-10 zostaną przypisane do grupy B. Wszystkie drużyny (osoby zgłaszające drużynę) zostaną poinformowani o przydzieleniu do grupy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
  3. W rozgrywkach grupowych za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt
  4. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki – punkty/bramki z jej udziałem są anulowane, natomiast drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0
  5. O kolejności miejsc w tabeli z uwagi na preferowanie ofensywnego stylu gry decydują kolejno
   •  liczba zdobytych punktów,
   • wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
   • ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
   •  przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.
   •  losowanie
 6. PLANOWANY HARMONOGRAM ROZGRYWEK
  1. Sobota, 29 maj
   • Grupa A (mecze pomiędzy drużynami) 1-2; 3-4; 1-5; 2-3; 4-5; 3-5; 1-4; 2-5, 1-3; 2-4
   • Grupa B (mecze pomiędzy drużynami) 6-7; 8-9; 6-10; 7-8; 9-10; 8-10; 6-9; 7-10, 6-8; 7-9
   • Faza pucharowa – półfinały – zwycięzca grupy A gra z drużyną z drugiego miejsca w grupie B oraz zwycięzca grupy B gra z drużyną z drugiego miejsca w grupie A
   • Faza pucharowa – mecz o III miejsce – przegrane drużyny z półfinałów
   • Faza pucharowa – finał – zwycięskie drużyny z półfinałów
 7. PRZEPISY GRY
  1. Gra odbywa się na boisku typu orlik, czas gry 10 minut w fazie grupowej i 15 minut w fazie pucharowej. Przerwa pomiędzy meczami to 5 minut. W fazie pucharowej, gdy wynik meczu jest remisowy wygrana drużyna wyłaniana jest poprzez konkurs rzutów karnych ( 3 serie, w przypadku remisu do pierwszego niestrzelonego).
  2. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje
  3. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik (turfy, halówki), zakaz gry w butach piłkarskich korkach typu wkręty
  4. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować poza linia boczną
  5. Na boisku przebywa  6 zawodników (5+1), zmiany systemem hokejowym, ale zawodnik wchodzący może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego tylko i wyłącznie w sektorze przy ławce rezerwowych swojej drużyny.
  6. Turniej rozgrywany jest piłką 5.
  7. Bramkarz wyprowadza piłkę ręką po aucie bramkowym, lub z tzw. piątki.
  8. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie. Zawodnicy drużyny przeciwnej ustawieni w odległości 3 m od piłki.
  9. Dopuszczalne są wślizgi i gra ciałem.
  10. Auty wykonywane są na zasadzie podania piłki, bezpośrednio z autu bramka nie będzie uznana{chyba że ktoś dotknie piłkę}.
  11. Nie ma gry na „spalone”.
  12. W pozostałych wypadkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną.
  13. Maksymalna liczba zawodników w zespole – 10.
  14. Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
  2. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach itp..
  3. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
  4. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione  w powyższych punktach i podpunktach regulaminu – odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
  5. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane.
  6. W Turnieju przewidziane są nagrody dla uczestników.  
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione na terenie organizacji turnieju trakcie trwania turnieju.
  8. Organizator zabezpiecza płyn do dezynfekcji rąk, drużyny przestrzegają zasad pandemicznych.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje  i obrażenia powstałe w trakcie turnieju.
  10. W trakcie trwania Turnieju obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu.
  11. Uczestnicy Turnieju mają obowiązek stosowania się do Regulaminu Ośrodka Sportowego Orlik w Sokołowie.
  12. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji  z turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator.
  13. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Organizator.
  14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Turnieju bez podawania przyczyny.
  15. Niniejsze wersja regulaminu obowiązuje od dnia 10 maja 2021.

Projekt sfinansowany z budżetu Powiatu Pruszkowskiego w ramach zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2021.